Alexander Witold Bajan

Alexander Witold Bajan (‚Alex’) was born on March 26th 2008 at approximately 9.43 PM EST. Weight at birth: 8 pounds, 1.9 ounces. Length (well, let’s call it height): 21.25 inches.

Alexander Witold Bajan (‚Olo’) urodził się 26 marca 2008 roku, około 21.43 czasu wschodniego. Zaraz po urodzeniu ważył około 3.7 kg i miał 54cm „wzrostu”.